วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ความหมายของฤกษ์


ความหมายของฤกษ์
๑ ทลิทโทฤกษ์   
แปลว่า    ยากจน ได้แก่ ฤกษ์ที่ ๑, ๑๐, ๑๙ ผู้มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้ มักจะเป็นผู้ลำบาก ยากจน เว้นแต่มีดาวในดวงที่ดี กลายเป็นคนขี้ขอ มักทำงานหนัก งานต่ำที่ลำบาก ลำบากแต่เล็กๆ
๒ มหัทธนะโนฤกษ์
แปลว่า    มั่งคั่ง ได้แก่ฤกษ์ที่ ๒, ๑๑, ๒๐ บุคคลผู้ที่มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้มักเป็นเศรษฐี ผู้มีทรัพย์
๓ โจโรฤกษ์      
แปลว่า    โจร ได้แก่ ฤกษ์ที่ ๓, ๑๒, ๒๑ บุคคลผู้มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้มักเป็นโจร ถ้ามีดี ก็กลายเป็นคนว่องไว เอาเปรียบ ชอบความเด็ดขาด ชอบสิ่งแอบแฝง ถ้าเป็นตำรวจ ก็เป็นตำรวจโจร เที่ยวไถเงินชาวบ้าน
 ภูมิปาโลฤกษ์
แปลว่า    ผู้รักษาแผ่นดิน ได้แก่ฤกษ์ ที่ ๔, ๑๓, ๒๒ บุคคลผู้มีลักคนาเสวยฤกษ์นี้ โดยมากเป็นนักปกครอง นักรัฐศาสตร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าหลวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจปกครองท้องที่ นายอำเภอ ฯลฯ
๕ เทศาตรีฤกษ์
แปลว่า    สัญจร ได้แก่ฤกษ์ ที่ ๕, ๑๒, ๒๓ บุคคล ผู้มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้มักเป็นหญิงงามเมือง ถ้ามีดาวดีในดวงชะตาช่วยได้บ้าง แต่เป็นแบบชั้นสูงหน่อย ถ้าดวงชะตาชายมักจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคผู้หญิง
๖ เทวีฤกษ์       
แปลว่า    ราชินี ได้แก่ฤกษ์ ที่ ๖, ๑๕, ๒๔ บุคคลผู้มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้ มักเป็นหญิงมียศศักดิ์ รูปร่างสวยสะอาด เจ้าระเบียบ รักสวยรักงาม ชอบทำอะไรไม่เหมือนคนอื่น ถ้าเป็นชายมักคล้ายหญิง
๗ เพชฌฆาตฤกษ์
แปลว่า    ผู้ประหารนักโทษ ได้แก่ฤกษ์ที่ ๗, ๑๖, ๒๕ บุคคลที่มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้มักเป็นทหาร ตำรวจ ใจคอหนักแน่น ดุร้าย ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น และมียศศักดิสูง
๘ ราชาฤกษ์    
แปลว่า    พระราชา ได้แก่ฤกษ์ที่ ๘, ๑๗, ๒๖ บุคคลที่มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้ มักเป็นคนชอบใหญ่โต อวดเบ่ง ชอบยศศักดิ์ แต่เจ้านายรักใคร่
๙ สมโณฤกษ์  
แปลว่า    ผู้สงบ ได้แก่ฤกษ์ที่ ๙, ๑๘, ๒๗ บุคคลที่มีลัคนาเสวยฤกษ์นี้ มักเป็นผู้สมถะ รักสงบ เหมาะสำหรับ นักบวช นักพรต จะมีความสุขและมีโชคลาภดี แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา มักหาทรัพย์ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น